2020 хил дамнасан цахим худалдааны бүтээгдэхүүний нээлтийн арга хэмжээ

Монтари Шэньжэнь хотод шинэ бүтээгдэхүүн гаргах бага хурал зохион байгуулж, 4 шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж, 200 гаруй үйлчлүүлэгчид оролцсон бөгөөд манай шинэ бүтээгдэхүүнүүд олон тооны үйлчлүүлэгчдийг татан оролцуулж, сайн үр дүнд хүрсэн. АНУ-ын хилийн чанад дахь дэлгүүрүүдэд нэгэн зэрэг гарах бөгөөд гадаадын үйлчлүүлэгчид манай шинэ бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой.


Бичлэгийн цаг: 8-р сарын 22-2020